Sorteer op: datum | relevantie

Schade Expert Vacatures

1 - 10 van 14 banen

Schade-expert - Eindhoven

Baanbreed

In deze functie ben je verantwoordelijk voor hetopnemen, calculeren en afhandelen van autoschades. Als je allebenodigde informatie hebt verzameld, werk je de ... order volledig uiten bestel je de materialen. Je staat zowel klanten

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Groningen

Headhuntersteam Groningen

Als schade inspecteur bent verantwoordelijk voorhet opstellen en uitvoeren van een inhoudelijk inspectieplan. Voorhet samenstellen van het inspectieplan ... overlegt met inwoners vanhet aardbevingsgebied en uw collega''s

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Eindhoven

Universeel Autoschadeherstelbedrijf B.V.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor hetopnemen, calculeren en afhandelen van auto-schades. Als je allebenodigde informatie hebt verzameld, werk je de ... order volledig uiten bestel je de materialen. Je staat zowel klanten

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Bouwselect

Bouwselect

Bouwkundig (schade) expertaan de slag te gaan. Onze opdrachtgever is een bouwmanagementbureau welke al geruime tijd betrokken is bij de opname ... enafhandeling van schades ontstaan door gaswinning. Functie inhoud:Als expert bezoek

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - ANWB BV

ANWB BV

Iedere dag leveren we verkeers)rechtsbijstanddoor informatieverstrekking, advies, belangenbehartiging, hettreffen van schaderegelingen en zo nodig het voeren ... vanrechtszaken. Vanwege een toename van ons werk zoeken wij een

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - ANWB BV

ANWB BV

Iedere dag leveren we(verkeers)rechtsbijstand doorinformatieverstrekking, advies, belangenbehartiging, het treffenvan schaderegelingen en zo nodig het voeren ... van rechtszaken. Vanwege een toename van ons werk zoeken wij eenexpert

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - ANWB BV

ANWB BV

Iedere dag leveren we verkeers)rechtsbijstanddoor informatieverstrekking, advies, belangenbehartiging, hettreffen van schaderegelingen en zo nodig het voeren ... vanrechtszaken. Vanwege een toename van ons werk zoeken wij een

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Eindhoven

Universeel Autoschadeherstelbedrijf B.V.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor hetopnemen, calculeren en afhandelen van auto-schades. Als je allebenodigde informatie hebt verzameld, werk je de ... order volledig uiten bestel je de materialen. Je staat zowel klanten

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Eindhoven

Universeel Autoschadeherstelbedrijf B.V.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor hetopnemen, calculeren en afhandelen van auto-schades. Als je allebenodigde informatie hebt verzameld, werk je de ... order volledig uiten bestel je de materialen. Je staat zowel klanten

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan

Schade-expert - Expertisebureau Groenendijk B.V.

Expertisebureau Groenendijk B.V.

Wij zijn op zoek naar een schade-expert die hetteam van Hamer van Hussen en Expertisebureau Groenendijk kanversterken. Beide bureaus zijn ... gehuisvest in kantoor en werkennauw samen. De werkwijze en sfeer van beide bureaus

xpatjobs.com - geleden 30+ dagen - vacature opslaan